Medgyesi Eszter

9172 Győrzámoly · Kossuth Lajos utca 29 medgyesi61@gmail.com

Szlogen:
A KÖZÖSSÉG JAVÁT SZOLGÁLNI!

Tisztelt Győrzámolyi Választópolgárok!

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam! Kérem, szenteljenek néhány percet az alábbi gondolatok elolvasására, hogy megismerhessenek engem, terveimet és elképzeléseimet, s ha egyetértenek velem, támogassák polgármesterré választásomat.

Medgyesi Eszter vagyok, 1961-ben születtem Győrben. Tanulmányaimat is itt végezetem.

Tanulmányok, szakmai tapasztalat
Felsőfokú pénzügyi végzettséggel rendelkezem, jelenleg is számviteli, gazdálkodási tevékenységet folytatok. Dolgoztam társasházi közös képviselőként, valamint egy multinacionális cégnél marketing feladatokat láttam el.
Alapfokú angol nyelvtudásomat jelenleg is egy nyelvtanfolyamon igyekszem megerősíteni.
Ezen munkáim során eredményt csak az egyén és a közösség érdekeinek figyelembevételével érhettem el.

Jelenleg egyéni vállalkozóként folytatom a pénzügyi, könyvviteli tevékenységet. Munkámhoz naprakész adózási, jogi, pénzügyi, számviteli, gazdálkodási ismeretekkel kell rendelkeznem. Folyamatos kapcsolatot tartok ügyvédekkel, cégvezetőkkel, rendszeresen részt veszek hazai és európai uniós támogatási projektek előkészítésében, lebonyolításában. Munkám megköveteli a pontosságot, szakszerű munkavégzést, a feladatok időre történő elvégzését, jó kommunikációs készséget. Minden megvalósítandó feladatomhoz szükséges a pénzügyi- és humánerőforrás megszervezése, amely tapasztalatot az önkormányzati, polgármesteri feladatok ellátásában is tudnék hasznosítani.

Közéleti tevékenységeim

A Szigetköz és Győrzámoly iránti vonzalmam már nagyon régi, a lovaglás szeretete fiatal korom óta e helyhez köt. Mindig érdekelt a település története és az itt élő emberek élete. 2003-tól vagyok győrzámolyi lakos. Egy meglévő házat vásároltam meg, amit az elmúlt évek alatt lépésről-lépésre újítottam fel. Az itt eltöltött tizenhat év alatt, úgy érzem, kellő helyismeretre tettem szert, megismertem községünk életét, s ahol tudtam, tevékenyen részt vettem annak alakításában. Többek között a 2013-as árvíz idején megbízott polgárőr parancsnokként irányítottam az árvízvédelemben önkéntesen részt vevő lakosságot - kapcsolatot tartva a katasztrófavédelmi parancsnokkal. A közösségi munkák során több barátságot kötöttem, illetve nagyon sok ismerősi kapcsolatot sikerült kialakítanom. Könyvelői vállalkozásomat itthon folytatom, így az évek folyamán ismerősök és ismeretlenek kerestek meg adózással kapcsolatos gondjaikkal, akiknek mindig szívesen segítettem. Ezek a találkozások, beszélgetések is lehetőséget nyújtottak/nyújtanak arra, hogy mélyebb betekintést nyerjek környezetem, Győrzámoly életébe és még inkább részese legyek annak.

Családom
Három felnőtt gyermekem van, két fiú és egy lány, valamint Hanna kisunokám boldog nagymamája vagyok. Veronika lányom szintén győrzámolyi lakos, Szabolcs fiam jelenleg Skóciában dolgozik, Zoltánnak ausztriai munkahelye van. Unokám eddig a községünkben lévő bölcsődébe járt, szeptembertől már a helyi óvoda egyik gyermekcsoportjának lelkes tagja lesz.

Tervek, elképzelések

Szlogen: A KÖZÖSSÉG JAVÁT SZOLGÁLNI!

Polgármesterré választásom esetén az alábbi terveimet, elképzeléseimet szeretném megvalósítani az Önök támogatásával, Önökért, Mindannyiunkért. Célom a közösség javát szolgálni.

Településünk adottságainak kihasználásával, az eddig elért eredmények fenntartásával, az itt élők érdekeit szem előtt tartva, velük együttműködve kívánom terveimet végrehajtani. Hiszem, hogy programom csak akkor lehet hiteles, ha elképzeléseim reális alapokon nyugszanak. A többi csak üres ígérgetés.

A hosszútávú tervek megvalósítását kis lépésekkel megalapozva, a helyi érdekek figyelembevételével, fokozatosan érhetjük el. A jó gazdálkodás feltétele a növekedési ütem megtartása, folyamatos szakmai figyelése, a munka körültekintő előkészítése, a szükséges feltételek megteremtése, továbbá az elért eredmények fenntarthatóságának biztosítása.
Infrastruktúra

Az iskolai, óvodai, bölcsődei étkeztetés helyzete

Az új lakóházak nagymértékű építésével községünk lélekszáma jelentősen megnövekedett. Örömteli tény, hogy ezzel együtt a gyermekek száma is nőtt. Ezért szükséges a bölcsődei, óvodai, iskolai férőhelyek további bővítése, fejlesztése, valamint a minőségi gyermekétkeztetés feltételeinek megteremtése. A picik mellett a helyi iskolában tanuló gyermekek étkeztetéséről is az önkormányzati fenntartású konyha gondoskodik. De lehetőség van arra is, hogy a községünkben élő idősek is innen igényeljék az ebédet. Így a konyha mérete, eszközellátottsága már nem megfelelő. Ez a feladat sürgős megoldást követel. A jelenlegi körülmények javítására megoldásnak látom az iskola mellett lévő régi étteremnek erre a célra történő felújítását, így korszerű helyet teremtve a konyha, illetve az étkeztetés biztosítására. Továbbá ez a helyiség egyéb községünkben tartandó rendezvények (nyugdíjas találkozó, iskolai-, óvodai-, bölcsődei programok, akár családi összejövetelek) megtartására is kiváló helyszínt nyújtana. Megvalósítását pályázati, illetve helyi forrásból lehetne biztosítani.

Utcák, járdák állapota

A község régebbi utcáiban lévő járdák nagyon rossz állapotban vannak, ezek felújítása, javítása halaszthatatlan feladat.

Az új részeken több utcában nem megoldott a vízelvezetés, emiatt több lakóépületnél már egy nagyobb esőzés is komoly gondokat okoz. Ezért meg kell ragadnunk a belterületi csapadékvíz elvezetésére kiírt pályázati lehetőséget.

Termelői piac, vásárok
Községünk lakossága régóta várja, hogy a helyi piacon tudjon kistermelőktől, kézművesektől vásárolni. A termelői piacnak, ahol a helyi termelő a saját termékét árulja, számos előnye van. Pl. rövidül az áru útja, így környezetkímélő; a termelő és a vevő között személyes kapcsolat van, ezáltal nyomon követhető az áru minősége; a bevételek helyben maradnak, ezáltal erősödik a helyi gazdaság. A helyi termelői piac közösségkovácsoló erő is, ahol a helyiek jobban megismerhetik egymást, erősödhet a közösségi összetartozás. A piac helyi sajátosságú programokkal történő kiegészítésével (pl. kézműves vásár, néptánc bemutató stb.) hagyományt teremthetünk, amely településünk arculatát színesíti, s turisztikai vonzerő is lehet. A felújítandó iskola melletti régi étterem (Coop bolt oldalával szembeni épület) udvara alkalmassá válhat termelői piac, vásárok megtartására.
Településfejlesztés, környezet

Zöldterületek, játszóterek

Fontosnak tartom a játszóterek, zöldterületek rendezettségének megteremtését, állagának megőrzését. A közterületek (amelyekhez a játszóterek, út melletti zöldterületek is tartoznak) folyamatos karbantartása nem csak a falu külső megjelenésében tölt be fontos szerepet, de az itt lakók közérzetét, életminőségét is jelentősen befolyásolja.

Kiemelt feladat a győrzámolyi lakosok pihenését szolgáló zöldterületek rendezése, pl. a Duna-part parkosítása. Ez lehetőséget nyújtana a turizmus fejlesztésére is. Nagyon hiányzik a Kossuth Lajos út végén lévő partszakaszról a pad, a szemetes, a települést jelző tábla.

Temető helyzete

Egy falu rendezettségéhez hozzátartozik a temető karbantartása is. Sajnos a temető az utóbbi időben nagyon elhanyagolt állapotba került. Időszerű a ravatalozón legalább az állagmegóváshoz szükséges munkálatokat elvégezni. A fűnyírásra is nagyon ritkán kerül sor, már évek óta nem megoldott a felhalmozódott szemét kulturált módon való elhelyezése. Ezen mindenképpen változtatni kell.

Utcakép javítása

Településünk utcaképeinek javítása, de különösen az újonnan épült utcák arculatának kialakítása, s nem utolsó sorban az egészséges környezet megteremtése érdekében szükséges a fásítás, amelyet egy hagyományteremtő programmal bővíthetnénk ki, az „Újszülött gyermekek fái” címmel. Minden községünkben született gyermeknek egy új fát ültetnék, mellette kis tábla lenne a nevével, születési dátumával.

A közterületek, játszóterek, temető rendben tartásához szükséges az eszközök, illetve a humánerőforrás fejlesztése. A géppark elavult, az emberi munkaerő kevés, így nagyon sok az elmaradás, az elhanyagolt terület.

Valamennyi feladat megvalósításához szükséges megkeresni a pályázati forrásokat, valamint az önkormányzati bevételek megfelelő csoportosításával megteremteni a lehetőséget a munkák elvégzéséhez.

Szelektív hulladékgyűjtés

Az itt lakók is már egyre nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy a háztartásban keletkezett hulladékot szelektív módon gyűjtsék. A megnövekedett mennyiségű szelektív hulladék befogadására szükséges az edények számának növelése, illetve a gyűjtőszigetek lakosságlétszámhoz igazodó bővítése. Pályázati forrásból a jelenlegi mellé már újabb két sziget került kialakításra, de addig amíg a Nagytérségi Hulladékgazdálkodás a pályázati forrás felhasználását nem ellenőrizte, a konténereket nem helyezheti ki a GYHG Nonprofit Kft.
Közösségépítés, gyermekeink

Civil szervezetek

A fejlesztések között említett Duna parti, piac-kialakítási tervek mind, mind hozzájárulnak a közösségépítéshez, arculatformáláshoz, hagyományteremtéshez.

A civil szervezetek, egyesületek és egyéb önkéntes szerveződések társadalmi-kulturális életünk fontos elemei, közösségi szükségleteket elégítenek ki. Ezek a közösségek meghatározó szerepet töltenek be a falu életében, fontos véleményalakító, érték- és magatartásformáló erőt is jelentenek. Ezért fontosnak tartom ezen közösségek alakulásának segítését, a velük való partneri együttműködést. Továbbá kiemelt figyelmet szeretnék fordítani a meglévő sportegyesületek, színjátszó alapítvány működésének támogatására, akik már hagyományosan részesei településünk életének és öregbítik Győrzámoly hírnevét.

Szükségesnek érzem több szabadidős tevékenységre való lehetőség megteremtését.

Gyermekeink, ifjúság

Az utóbbi években magánéleti kapcsolataim révén kerültem közelebb a gyógypedagógiai munkához, így egy alapítvány támogatásában aktívan részt veszek. A Kapcsok Alapítvány az SNI-s (speciális nevelési igényű) gyermekek, fiatalkorúak integrációját segíti, beleértve a befogadást is. A mesebeli hármast – szülő-pedagógus-gyermek – együttműködését szervezi klubok, workshopok, képzések, táborok szintjén. Úgy gondolom, hogy az alapítvány - melynek gazdasági részében önkéntesen tevékenykedem - olyan célt fogalmazott meg ami minden közösségben napirenden van. Mind az SNI elfogadása és befogadása oldaláról egyaránt. A Kapcsok Alapítvány aktív működésébe kis közösségünk is bekapcsolódhat, hisz településünk intézményeibe is járnak SNI-s gyermekek. Helyi szinten is lehet workshopokat, szülőklubokat tartani az érintetteknek, illetve az érdeklődőknek, segíteni lehet szakmai tanácsadással személyesen, de az oktatási intézményekben is.

Önkormányzati hely biztosítása a gyermekek részére tartandó foglalkozásokhoz, fejlesztésekhez.

Az újonnan beköltözött lakosság nagy része fiatal családos. A kicsiknek szóló rendezvények a szülőket is közelebb hozzák egymáshoz. Ezért fontosnak érzem a számukra szervezett rendezvények, foglalkozások, kirándulások lehetőségének a megteremtését.

A közterületeken padok elhelyezésével lehetőség nyílik arra, hogy nem csak a fiatalok, gyermekek, de a felnőttek is kellemes szép környezetben leülhessenek egy beszélgetésre, játékra.

Az ifjúság számára is megfelelő szórakozási lehetőségeket kell nyújtani. Ezzel együtt szükséges egy olyan közösségi tér biztosítása számukra, ahol minőségi időt tudnak együtt eltölteni. Ez a közösségi tér bővülhetne egy olyan szabadtéri közterülettel, ahol beszélgetésre, gördeszkázásra stb. nyílna lehetőség.
Gazdálkodás

Minden önkormányzat gazdálkodásának alapját a helyi adórendszer határozza meg. A helyi források növeléséhez első sorban az iparűzési adót fizető vállalkozások számának növelése szükséges. Ezért fontos feladatnak tartom a külterületi földjeink tulajdonjogi felmérését, rendezését - megteremtve a lehetőséget arra, hogy minél több vállalkozás, cég alakítson ki székhelyet, vagy telephelyet községünkben.
Önkormányzat a helyi közügyek színtere

Terveimet csak az Önök támogatásával, együttműködésével valósíthatom meg. Ezért fontosnak tartom a lakossággal való folyamatos kapcsolattartást. Hivatali fogadóórák szervezésével rendszeresen lehetőséget szeretnék adni a felmerülő kérdések, problémák megbeszélésére. Nagy figyelmet szeretnék fordítani Győrzámoly honlapjának folyamatos frissítésére. Fontosnak tartom, hogy az időszerű eseményeket, közérdekű tájékoztatókat naprakészen kezeljük. A testületi ülések időpontjáról előzetesen tájékoztatni kell a lakosságot, valamint az elkészült jegyzőkönyv elektronikus elérhetőségét biztosítani szükséges minden érdeklődő számára.

Kampányzáró gondolatok

Szlogen: A KÖZÖSSÉG JAVÁT SZOLGÁLNI!

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik az elmúlt hetekben megtiszteltek részvételükkel az Önkormányzati bemutatkozó fórumon, valamint a nyílt szabadtéri lakossági találkozók egyikén.

Külön köszönet mindazoknak, akik elolvasták a honlapomon megjelent terveimet, vagy az általam kézbesített szórólapomról tájékozódtak.

Nagyon sok elismerő szót kaptam az Önkormányzati beszédemet követően, valamint azóta is sokan megállítottak, hogy kedves szavakkal támogassanak.

Egy kis összefoglaló az elmúlt időszakról:

Az utcafórumok alkalmával több helyi lakossal, kedves, érdeklődő emberrel sikerült találkoznom, velük személyes beszélgetést folytatnom a község jövőjéről. Kellemes, jó hangulatú, támogató jellegű rendezvények voltak.

A cél megvalósult, hiszen itt a közvetlen kapcsolat kialakítását tartottam fontosnak.

Biztos sokan tapasztalták, hogy reggelente személyesen kisérem át az iskolába tartó gyerekeket a forgalmas Rákóczi úti csomópontnál. Célom, hogy felhívjam a figyelmet ennek a fontosságára. Tapasztalom, hogy sokkal figyelmesebbek az autóvezetők, ha meglátják a sárga mellényes kísérőt. Sokan megállítottak, megköszönték valamint megerősítettek abban, hogy itt erre szükség van!

Megválasztásom esetén reggelente lesz kísérő a forgalmas útszakaszon!

Kérem Önöket, hogy az október 13-ai önkormányzati választáson, mely sorsdöntő mérföldkő lesz a község életében, tiszteljenek meg bizalmukkal, szavazataikkal.

Kérem biztosítsanak számomra lehetőséget, hogy az elmúlt 25 év eredményeit megőrizhessem, valamint együtt önökkel további fejlődést, Új lehetőségeket teremthessünk közösen, mindannyiunkért!

Még néhány fotó melyet szeretnék megosztani, valamint az arculatformáló tervekből a későbbiekben megvalósítani.

Köszönettel: Medgyesi Eszter polgármester jelölt